Ken je publiek!

Linda Verboom

Ervaringwijzer

Inhoudsopgave

Ervaringwijzer voor musea en culturele instellingen

Ervaringwijzer is het platform om op een laagdrempelige manier onderzoeken uit te zetten bij de bezoekers van uw museum. Het platform combineert verschillende verzendmethoden, zoals vragenlijsten op papier, per mail, per SMS of via een digitaal scherm in uw museum. Ervaringwijzer kan zo gebruikt worden om de Publiek-pijler van de Museumnorm 2020 uit te voeren.
De Museumnorm 2020 is een actualisatie van de Museumnorm 2015 opgesteld door het Landelijk Contact van Museumconsulenten en door de Museumvereniging. De Museumnorm is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep van musea en met het Stichting Museumregister Nederland. De Museumnorm is het kwaliteitskader voor alle musea. Ervaringwijzer helpt Musea om de toetsing op het thema publiek te behalen met advies, onze software en onze onderzoeksmethode!


Inclusie en toegankelijkheid

Inclusie
Als museum ben je een uithangbord van de Nederlandse cultuur. Het is daarom van groot belang dat alle verschillende groepen die samen de Nederlandse cultuur vormen zich gezien voelen door musea. Inclusie en toegankelijkheid zijn daarom essentiële thema’s voor jouw museum.

De inclusiviteit van het museum is de mate waarop haar doelgroep zich prettig voelt in het museum. De Museumnorm 2020 meldt hier het volgende over:


“De code stelt essentiële basisstappen voor zoals inzichtelijk maken welke doelgroepen (met alle aspecten van identiteitsvorming zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, economische status, opleidingsniveau en leeftijd) er nu worden aangetrokken en dit af te zetten tegen de gewenste doelgroepen.”

– Landelijk Contact van Museumconsulenten en Museumvereniging, 2019, p. 9.


Het is dus belangrijk om de samenstelling van je doelgroep goed te kennen. Het bijhouden van demografische kenmerken dus van belang. De Museumnorm ziet het vergelijken van deze kenmerken met de geformuleerde doelgroep namelijk als een essentiële basisstap [sic] naar een inclusieve organisatiestructuur.

Met Ervaringwijzer koppelen we zo’n kwantitatief onderzoek aan een kwalitatief onderzoek zodat je altijd op de hoogte bent van wie je publiek is. Dit verwerkt Ervaringwijzer in een rapportage die u kan gebruiken als ‘Wijze van aantonen’.


Toegankelijkheid
Je museum moet natuurlijk ook inclusief zijn voor minder validen. Mensen met een fysieke of mentale handicap moeten net zo kunnen kunnen genieten van onze cultuur als mensen zonder fysieke of mentale handicap. Musea moeten toegankelijker worden voor deze doelgroep.

Daarom zetten we een kwalitatief onderzoek over toegankelijkheid van uw museum. We stellen verdiepende vragen als een respondent die aangeeft een handicap te hebben.


Openstelling
Als museum heb je vaste openingstijden. Passen deze bij je doelgroep? Het is belangrijk om geregeld feedback te ontvangen op je openstelling.


Presentatiebeleid

Naast de prachtige collectie die je graag aan je gasten laat zien heb je ook digitaal een verantwoording. Volgens de Museumnorm 2020 moet je digitale middelen inzetten om de collectie te verrijken. De inzet hiervan dient te worden aangetoont in het presentatiebeleid.


Hierbij moet onder andere worden aangetoont dat de digitale middelen een toevoeging zijn voor de beoogde doelgroep.


Door de mening doelgroep hierover uit te vragen maak je je presentatiebeleid of andere ‘Wijze van aantonen’ natuurlijk veel sterker.


Met Ervaringwijzer benader je deze doelgroep. Sterker nog, we benaderen de doelgroep over het digitale middel via het digitale middel. Bijvoorbeeld door een beoordelingsformulier te plaatsen in de app of op een webpagina.


Toets eenvoudig de kwaliteit van je presentatie bij de mensen waar het om gaat; je eigen publiek.


Educatiebeleid

Onderwijs is een van de belangrijkste taken van een museum. Daarom hanteren musea vaak een educatiebeleid. Vaak voor een jongere doelgroep. Het beleid moet de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Bijvoorbeeld op het thema kritisch- of creatief denken. Of deze missie slaagt is als museum alleen moeilijk te constateren. Daarom is het van belang om leraren of leerlingen te bereiken voor een onderzoek naar de kwaliteit van het educatiebeleid. Wat heb je geleerd? Hoe boeiend was de collectie? Waarom vindt je dat? We hebben bij Ervaringwijzer ruime ervaring in het bereiken van een jongere doelgroep, hun ouders en hun leraren. Dit is omdat we al jaren actief zijn in de jeugdzorg. We verzekeren een hoog responsie getal bij iedere doelgroep.


Onze methode

Ervaringwijzer is een onmisbaar hulpmiddel in het uitvoeren van de Museumnorm 2020. We hebben ruime expertise in het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken. Daarnaast hebben we software die in de zorg en overheid veelvuldig wordt gebruikt bij participatie onderzoeken.


Platform
Is platform is zo ingericht dat iedereen binnen de organisatie er makkelijk mee kan werken. Met onze structuurboom richt je snel en overzichtelijk in wie wat mag uitvragen, en wie wat mag zien.


In het postvakje ziet iedereen de vragenlijsten staan die horen bij zijn of haar afdeling. Zo heeft een gids een vragenlijst over de rondleiding, en de receptie een vragenlijst over de vindbaarheid.


Met de uitvraag knop kies je zelf hoe je de doelgroep benaderd. Per mail, sms, WhatsApp, per post of per digitaal scherm op locatie.


Bij de resultaten zie je in een overzichtelijk dashboard alle resultaten van de onderzoeken terug. Deze draai je eenvoudig uit in PDF, of download je in Excel om mee te nemen naar een andere gegevensverwerker.


Met onze API koppel je onze vragenlijsten aan een systeem dat u al gebruikt. Zo kan een vragenlijst bijvoorbeeld automatisch meegestuurd worden met digitale tickets bijvoorbeeld.


Meer weten?

Elk museum is anders. Daarom gaan we liever het gesprek aan wat voor u wel en niet past. Uiteraard geheel vrijblijvend!

Plan via deze link een afspraak in met een van onze adviseurs.

Samen Wijzer Worden?