127 vrijwilligersonderzoeken bij 55+ organisaties
4.5/5
imageimageimageimageimage
4.2/5
imageimageimageimage
5/5
imageimageimageimageimage
4.5/5
imageimageimageimageimage
4.8/5
imageimageimageimageimage

Onderwerpen met betrekking tot het vrijwilligersonderzoek

1. Wat is een vrijwilligersonderzoek? 2. Waarom een vrijwilligersonderzoek? 3. Voorbeeld van vrijwilligersonderzoek 4. Wat zijn de voordelen van een vrijwilligersonderzoek? 5. Wat doe je met de resultaten van een vrijwilligersonderzoek? 6. Is een vrijwilligersonderzoek wettelijk verplicht? 7. Maak kennis met een vrijwilligersonderzoek van Ervaringwijzer

Wat is een vrijwilligersonderzoek ?

Een vrijwilligersonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd met de medewerking van vrijwilligers. Het doel van een vrijwilligersonderzoek kan divers zijn, afhankelijk van het vakgebied en de doelstellingen van het onderzoek. Een organisatie voert een vrijwilligersonderzoek uit om de effectiviteit van programma's te evalueren of inzicht te krijgen in de motivaties van vrijwilligers. Een andere reden voor het uitvoeren van een vrijwilligersonderzoek is om de tevredenheid van vrijwilligers te meten en hun behoeften beter te begrijpen, zodat de organisatie haar vrijwilligersbeleid en -programma's kan verbeteren en een positieve vrijwilligerservaring kan bevorderen.

Waarom een vrijwilligersonderzoek?

Organisaties willen een vrijwilligersonderzoek uitvoeren om de impact en effectiviteit van haar initiatieven te beoordelen. Daarbij is het doel om diepgaand inzicht te verkrijgen in de intrinsieke motivatie en doelstellingen van vrijwilligers. Tevens worden belangrijke gegevens verzamelt voor weloverwogen besluitvorming en nieuw te maken beleid. Daarnaast wil de organisatie de tevredenheid van vrijwilligers peilen, bloeiende vrijwilligerservaring waarborgen en mogelijk nieuwe vrijwilligers werven.

Voorbeeld van een vrijwilligersonderzoek

Het bedenken van vragen voor een vrijwilligersonderzoek kan best lastig zijn. Wij helpen je graag op weg! In onze bibliotheek zijn voorbeelden van verschillende vragenlijsten te vinden en zo ook van een vrijwilligersonderzoek. Drie belangrijke thema's voor een vrijwilligersonderzoek zijn: motivatie van vrijwilligers, tevredenheid en betrokkenheid van vrijwilligers, en de impact van vrijwilligerswerk op de gemeenschap of doelgroep. Bekijk snel de bibliotheek van Ervaringwijzer en zie voor cliëntervaringsonderzoeken tot wel 15 verschillende formats.

Wat zijn de voordelen van een vrijwilligersonderzoek met Ervaringwijzer?

Gele sterren voor lichtblauw cirkel

Hoogste respons door personalisatie

Alle kanalen staan tot de beschikking om jouw doelgroep effectief te bereiken.

Hoogste respons door personalisatie

Groen stijgend grafiek voor lichtblauw cirkel

Eenvoudige analyses

Middels ons dashboard heb je direct inzicht in de ervaringen en analyseer je eenvoudig de resultaten.

Eenvoudige analyses

Blauw netwerk voor lichtblauw cirkel

Samenwerken met partners

Nodig een partner krijg beide inzicht in het resultaat en vraag de cliënt maar één keer om een ervaring.

Samenwerken met partners

Wat doe je met de resultaten van een vrijwilligersonderzoek

Je hebt ervaringen van vrijwilligers opgehaald met Ervaringwijzer maar wat doe je dan met de resultaten van dit onderzoek? Het bevragen van vrijwilligers is belangrijk, maar iets doen met de resultaten is nóg belangrijker.

Wij zetten een aantal vervolgstappen voor je op een rij:

Resultaten onderzoek blauw rood man vrouw

Stap #1

Bekijk je resultaten in het dashboard

Gedurende het vrijwilligersonderzoek kun je de resultaten inzien via het Dashboard van Ervaringwijzer. Op een visuele en overzichtelijke manier kun je in een oogopslag zien wat vrijwilligers vinden.

Blauw grafiek resultaten

Stap #2

Analyseer je data en spot trends

Filter in het Dashboard en spot trends onder de vrijwilligers. Zo kun je filteren op verschillende demografische gegevens, verschillende trajecten en nog vele andere belangrijke gegevens.

actiepunten op geel notitiebriefjes

Stap #3

Formuleer actiepunten en voer deze uit

Naar aanleiding van het vrijwilligersonderzoek formuleer je de belangrijkste punten waar je als organisatie mee aan de slag gaat. Bespreek deze met vrijwilligers en bedenk hoe je in de toekomst dit gaat aanpakken en maak dit zo concreet mogelijk.

Stappen met blauwe lijn

Stap #4

Stap voor stap

Probeer niet alles tegelijk, kies een of twee punten waar je direct mee aan de slag kunt gaan en zodra je deze punten hebt aangepakt, ga je verder. Op deze manier behoudt je het overzicht blijft het werk behapbaar. Voor de gevorderde raden we aan om ook de vrijwilligers op de hoogte te houden van de doorgevoerde verbeteringen.

Continu cirkel zwart met blauw PDCA

Stap #5

Meet continu

Het is superfijn dat je een vrijwilligersonderzoek jaarlijks uitvoert, maar het is nog beter als je continu de ervaringen van vrijwilligers meet. Met Ervaringwijzer kun je gemakkelijk continue metingen uitvoeren en realtime ervaringen van vrijwilligers ophalen.

Klik hier voor een voorbeeld van een cliëntervaringsonderzoek vragenlijst.

Is een vrijwilligersonderzoek wettelijk verplicht?

Nee, een vrijwilligersonderzoek is niet wettelijk verplicht. Het uitvoeren van een vrijwilligersonderzoek is een keuze van de organisatie of onderzoekers die het onderzoek willen uitvoeren. Het betrekken van vrijwilligers in onderzoek is een gebruikelijke methode om gegevens te verzamelen en inzichten te verkrijgen, maar het is niet wettelijk verplicht. Wat wel wettelijk verplicht kan zijn, zijn ethische overwegingen en het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot onderzoek met menselijke deelnemers. In veel landen zijn er ethische normen en richtlijnen opgesteld om de rechten, privacy en veiligheid van deelnemers aan onderzoek te beschermen. Deze regelgeving vereist bijvoorbeeld dat deelnemers geïnformeerde toestemming geven voordat ze deelnemen aan een onderzoek, dat hun privacy wordt beschermd, en dat eventuele risico's worden geminimaliseerd.

Maak kennis met de vrijwilligersonderzoeken van Ervaringwijzer

Ervaringwijzer ondersteunt tientallen stichtingen, maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties in het uitvoeren van diverse onderzoeken zoals het vrijwilligersonderzoek. We proberen zo handen en voeten te geven aan het management en/of het kwaliteitsteam. Hiermee dragen we ons steentje bij aan de continue verbetering van de processen van dit soort belangrijke organisaties. Naast het vrijwilligersonderzoek zijn we ook zeer ervaren met bijvoorbeeld het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het cliënttevredenheidsonderzoek en de andere gebruikelijke en minder gebruikelijke onderzoeken binnen maatschappelijke organisaties.

Succesverhalen

https://a.storyblok.com/f/201376/30x30/ac5185018c/image-8-4.svg

Kreeg 50% respons op 900 uitnodigingen

Ik heb twee keer een enquête uitgevoerd via Ervaringwijzer. Een onder vijfhonderd huishoudens en de ander onder vierhonderd huishoudens. De vragen zijn makkelijk te maken en aan te passen. De resultaten zijn makkelijk in te zien en aan het eind kan ik eenvoudig conclusies trekken. Wat voor ons belangrijk is, is dat de privacy van respondenten gewaarborgd wordt.

Annemarie van Rijsbergen, beleidsmedewerker Gemeente Houten
https://a.storyblok.com/f/201376/53x30/b58a65a7a6/dp_logo_rgb_wit_crop-2.svg

Starten cliëntparticipatie met Ervaringwijzer

In 2021 zijn we met Ervaringwijzer gaan werken. Ik ben heel tevreden. Ervaringwijzer is een gebruiksvriendelijke tool en er wordt proactief en snel met ons meegedacht.

Jolanda Spoelstra, projectleider Delft Support

Samen wijzer worden?