152 Jeugdwet onderzoeken bij 70+ organisaties
4.5/5
imageimageimageimageimage
4.2/5
imageimageimageimage
5/5
imageimageimageimageimage
4.5/5
imageimageimageimageimage
4.8/5
imageimageimageimageimage

Onderwerpen met betrekking tot het Jeugdwet onderzoek

1. Wat is een Jeugdwet onderzoek? 2. Waarom een Jeugdwet onderzoek? 3. Voorbeeld van Jeugdwet onderzoek 4. Wat zijn de voordelen van een Jeugdwet onderzoek? 5. Wat doe je met de resultaten van een Jeugdwet onderzoek? 6. Is een Jeugdwet onderzoek wettelijk verplicht? 7. Maak kennis met een Jeugdwet onderzoek van Ervaringwijzer

Wat is een Jeugdwet onderzoek?

De jeugdhulp wordt sinds 2015 georganiseerd via de gemeenten. De uitvoering en hoe deze hulp tot stand komt is allemaal vastgelegd in de Jeugdwet. Het doel daarvan was om het gehele jeugdstelstel makkelijker en beter te organiseren. En juist hier gaan de onderzoeken in de Jeugdwet over. Met een jeugdwet onderzoek achterhaal je de effecten en implementatie van de Jeugdwet, de uitvoering van jeugdhulp en jeugdbescherming, en de resultaten van het beleid voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de Jeugdwet functioneert, welke impact het heeft op de jeugd en hoe de hulp beter kan worden georganiseerd om beter aan te sluiten bij de behoeften van de jeugd.

Waarom een Jeugdwet onderzoek?

Een jeugdwet onderzoek is belangrijk voor sociale organisaties en gemeenten om te begrijpen hoe goed de Jeugdwet werkt en of de jeugdhulp effectief is. Het helpt beleidsmakers, bestuurders en consulenten om betere beslissingen te nemen bij de uitvoering van het jeugdbeleid en de jeugdhulp. Het onderzoek verzamelt feedback van betrokkenen zoals vrijwilligers, jongeren en ouders, om zo de kwaliteit van de jeugdhulpverlening te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de jeugd. Uiteindelijk draagt het onderzoek bij aan een betere jeugdhulp en welzijn voor kinderen, jongeren en gezinnen. Tevens worden belangrijke gegevens verzamelt voor weloverwogen besluitvorming en nieuw te maken beleid. Daarnaast wil de organisatie de tevredenheid van vrijwilligers peilen, bloeiende vrijwilligerservaring waarborgen en mogelijk nieuwe vrijwilligers werven.

Voorbeeld van een Jeugdwet onderzoek

Het bedenken van vragen voor een Jeugdwet onderzoek kan best lastig zijn omdat de onderwerpen en thema’s uiteen lopen. Daarnaast zijn er ook meerdere doelgroepen waar je iets van wilt weten. Dan is er ook nog de vorm en specifieke strategie erachter om een succesvol onderzoek te doen. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om je te helpen. Zo hebben wij een grote bibliotheek met succesvoorbeelden van verschillende onderzoeken, ervaringen van anderen en vooral veel onderzoekers die begeleiden bij alle stappen van het onderzoek. Drie belangrijke thema's voor een Jeugdwet onderzoek zijn: de toegang, de kwaliteit en het effect van de jeugdzorg. Bekijk snel de bibliotheek van Ervaringwijzer en zie voor jeugdigen onderzoeken in wel 15 verschillende formats.

Klik hier voor een voorbeeld van een Jeugdwet vragenlijst.

Wat zijn de voordelen van een Jeugdwet onderzoek met Ervaringwijzer?

Gele sterren voor lichtblauw cirkel

Hoogste respons door personalisatie

Alle kanalen staan tot de beschikking om jouw doelgroep effectief te bereiken.

Hoogste respons door personalisatie

Groen stijgend grafiek voor lichtblauw cirkel

Eenvoudige analyses

Middels ons dashboard heb je direct inzicht in de ervaringen en analyseer je eenvoudig de resultaten.

Eenvoudige analyses

Blauw netwerk voor lichtblauw cirkel

Samenwerken met partners

Nodig een partner krijg beide inzicht in het resultaat en vraag de cliënt maar één keer om een ervaring.

Samenwerken met partners

Wat doe je met de resultaten van een Jeugdwet onderzoek

Je hebt ervaringen van Jeugdige cliënten, ouders, verzorgers en hulpverleners opgehaald met Ervaringwijzer maar wat doe je dan met de resultaten van dit onderzoek? Het bevragen is belangrijk, maar iets doen met de resultaten is nóg belangrijker.

Wij zetten een aantal vervolgstappen voor je op een rij:

Resultaten onderzoek blauw rood man vrouw

Stap #1

Bekijk je resultaten in het dashboard

Gedurende het onderzoek kun je de resultaten live volgen via het Dashboard. Op een visuele en overzichtelijke manier kun je in een oogopslag zien wat cliënten van jouw organisatie vinden.

Blauw grafiek resultaten

Stap #2

Analyseer je data en spot trends

Filter in het Dashboard en spot trends onder de vrijwilligers. Zo kun je filteren op verschillende demografische gegevens, verschillende zorgvormen en nog vele andere belangrijke gegevens.

actiepunten op geel notitiebriefjes

Stap #3

Formuleer actiepunten en voer deze uit

Naar aanleiding van het Jeugdwet onderzoek formuleer je de belangrijkste punten waar je als organisatie aan moet werken. Bespreek deze met elkaar en bedenk hoe je deze kritiekpunten gaat aanpakken en maak dit zo concreet mogelijk.

Stappen met blauwe lijn

Stap #4

Stap voor stap

Probeer niet alles tegelijk, kies een of twee punten waar je direct mee aan de slag kunt gaan en zodra je deze punten hebt aangepakt, ga je verder. Op deze manier behoudt je het overzicht blijft het werk behapbaar. Voor de gevorderde raden we aan om ook de respondenten op de hoogte te houden van de doorgevoerde verbeteringen.

Continu cirkel zwart met blauw PDCA

Stap #5

Meet continu

Het is superfijn dat je jeugdige jaarlijks onderzoek, maar het is nog beter als je continu de ervaringen meet. Met Ervaringwijzer kun je gemakkelijk continue metingen uitvoeren en realtime ervaringen van alle doelgroepen ophalen.

Is een Jeugdwet onderzoek wettelijk verplicht?

Ja, een Jeugdwet onderzoek is wettelijk verplicht. De manier waarop het onderzoek wordt ingestoken is echter vormvrij. Dit betekent dat gemeenten en zorgaanbieders zelf een keuze kunnen maken hoe zij het onderzoek willen vormgeven zodat zij een manier van onderzoek verrichten dit bij hen past en hun doelgroep(en). Belangrijke overwegingen bij het maken van de juiste keuze zijn onder andere: • De omvang van de organisatie • Wie worden onderzocht? • Hoe gaan we om met de privacy, ethiek en regelgeving Een hoop om rekening mee te houden en in de praktijk zien wij daarom dat het organiseren van een Jeugdwet onderzoek een tijdrovende klus is. Met Ervaringwijzer maakt het niet uit wat de omvang is van de organisatie, hoeveel doelgroepen worden betrokken bij het onderzoek en worden alle wet- en regelgeving nageleefd om de cliënten te beschermen. Om deze reden kiezen de meeste organisaties voor een kwantitatief onderzoek door gebruik te maken van een vragenlijst.

Maak kennis met de Jeugdwet onderzoeken van Ervaringwijzer

Ervaringwijzer ondersteunt tientallen gemeenten, maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties in het uitvoeren van diverse onderzoeken zoals het Jeugdwet onderzoek. We proberen zo handen en voeten te geven aan het management en/of het kwaliteitsteam. Hiermee dragen we ons steentje bij aan de continue verbetering van de processen van dit soort belangrijke organisaties. Naast het Jeugdwet onderzoek zijn we ook zeer ervaren met bijvoorbeeld het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het cliënttevredenheidsonderzoek en de andere gebruikelijke en minder gebruikelijke onderzoeken binnen maatschappelijke organisaties.

Succesverhalen

https://a.storyblok.com/f/201376/30x30/ac5185018c/image-8-4.svg

Kreeg 50% respons op 900 uitnodigingen

Ik heb twee keer een enquête uitgevoerd via Ervaringwijzer. Een onder vijfhonderd huishoudens en de ander onder vierhonderd huishoudens. De vragen zijn makkelijk te maken en aan te passen. De resultaten zijn makkelijk in te zien en aan het eind kan ik eenvoudig conclusies trekken. Wat voor ons belangrijk is, is dat de privacy van respondenten gewaarborgd wordt.

Annemarie van Rijsbergen, beleidsmedewerker Gemeente Houten
https://a.storyblok.com/f/201376/53x30/b58a65a7a6/dp_logo_rgb_wit_crop-2.svg

Starten cliëntparticipatie met Ervaringwijzer

In 2021 zijn we met Ervaringwijzer gaan werken. Ik ben heel tevreden. Ervaringwijzer is een gebruiksvriendelijke tool en er wordt proactief en snel met ons meegedacht.

Jolanda Spoelstra, projectleider Delft Support

Samen wijzer worden?