Meer dan 35 gemeenten
4.5/5
imageimageimageimageimage
4.2/5
imageimageimageimage
5/5
imageimageimageimageimage
4.5/5
imageimageimageimageimage
4.8/5
imageimageimageimageimage

Één Gemeentelijke Monitor voor alle informatie

1.Maak een onderzoek

Ontwerp voor alle thema’s onderzoeken. Kies uit gevalideerde vragenlijsten uit de bibliotheek of begin blanco.

1.Maak een onderzoek

2. Verstuur ieder onderzoek op een passende manier

Voor ieder thema en doelgroep een passend proces om onderzoeken te versturen.

2. Verstuur ieder onderzoek op een passende manier

3. Analyseer resultaten in één overzicht

Bekijk de resultaten en gebruik slimme filters om kansen en verbeterpunten te identificeren.

3. Analyseer resultaten in één overzicht

Onderwerpen met betrekking tot een gemeentelijke monitor

1. Wat is een gemeentelijke monitor? 2. Waarom een gemeentelijke monitor? 3. Onderwerpen bij een gemeentelijke monitor 4. Wat zijn de voordelen van een gemeentelijke monitor 5. Ervaringwijzer als gemeentelijke monitor 6. Succesverhalen

Wat is een gemeentelijke monitor

Het inzichtelijk maken en monitoren van processen, ontwikkelingen en ervaringen van inwoners is een van de verantwoordelijkheden van een gemeente. Een gemeentelijke monitor helpt daarbij en is een digitale plek waar alle betekenisvolle data wordt verzameld en weergeven in een overzichtelijk dashboard. Het continu onderzoeken maakt data gedreven werken mogelijk en helpt bij het continu leren en verbeteren wat gemeenten nastreven.

Waarom een gemeentelijke monitor?

In 2015 zijn een aantal verantwoordelijkheden verschoven van het rijk naar gemeenten. Een gemeente werd daardoor verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van inwoners op basis van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Maar hoe meet je de effectiviteit en het resultaat van deze wetten? Door thema’s te onderzoeken en inzichtelijk te maken hoe alle belanghebbenden deze ervaren! Een gemeentelijke monitor kan daarbij helpen omdat deze de mogelijkheid biedt om al deze thema’s op grote schaal te onderzoeken. Daarnaast brengt een gemeentelijke monitor alle inzichten samen in één overzichtelijk dashboard.

Thema’s van een gemeentelijke monitor

Burgerpeiling

De stem van de inwoner

Meet de ervaring van de inwoner en geef vorm aan burgerparticipatie door hen een stem te geven bij belangrijke ontwikkelingen, grote veranderingen en zaken die hen beïnvloeden.

Sociaal Domein

Jeugd, participatie en Wmo

De verplichte onderzoeken zoals het cliëntervaringsonderzoek binnen de Wmo, Jeugdwet en participatie.

Begroting

Budgetten verdeeld

Hoeveel is begroot, wordt uitgegeven en wat is het resultaat van de verschillende uitgaven? Financieel inzicht is een belangrijk thema van een gemeentelijke monitor.

Zorggebruik

Alle zorgvormen

Een duidelijk beeld met alle zorgverleners, aanbieders en verzekeraars. Iedere zorgvorm kwalitatief en kwantitatief onderzocht en samengebracht op één op plek.

Lokaal wonen

Inzicht in de woningmarkt

Actuele data over huur- en koopwoningen om betaalbaarheid en beschikbaarheid inzichtelijk te maken voor de gemeente.

Duurzaam

Voor de toekomst

Alle indicatoren voor de duurzaamheid doelen waarop actief gestuurd wordt verzameld en gekwantificeerd.

Economische veerkracht

Maatschappij en economie

Sociale cohesie, innovatie en de jeugd zijn enkele onderwerpen die in dit thema aan bod komen. De cijfers achter deze onderzoeken brengen alle groepen in kaart om zo te kunnen interveniëren.

Wat zijn de voordelen van een Gemeentelijke Monitor?

Alle data op één plek

Een visueel dashboard voor alle data van de gemeenten en partners.

Alle data op één plek

Inzicht in alle thema’s

Ieder thema waarop een gemeenten wil sturen kan in kaart worden gebracht vanuit meerdere invalshoeken.

Inzicht in alle thema’s

Continu monitoren

Een dynamische omgeving waar continu de nieuwste informatie beschikbaar is voor alle betrokkenen.

Continu monitoren

Ervaringwijzer als gemeentelijke monitor

Met Ervaringwijzer is het mogelijk om ieder onderzoek te maken, versturen en resultaten in te zien. Of het nu gaat om een eenmalig onderzoek op papier dat door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of een continu meting waarbij een samenwerking is opgezet met interne en externe partners die digitaal inwoners bevragen. Met ons platform is het mogelijk om iedere variant te realiseren zodat alle processen, producten, diensten en ervaringen gemeten kunnen worden in een eenvoudige tool. Waar alle betekenisvolle data wordt weergeven in een overzichtelijk dashboard.

rode structuur voor lichtblauw cirkel

Structuur

Werk samen in groepen in één overzichtelijke structuur.

Structuur

blauw map

Bibliotheek

De beste onderzoeken van alle gebruikers gedeeld in één overzicht.

Bibliotheek

groen pijl

Omnichannel

Alle kanalen zijn beschikbaar om jouw onderzoek te versturen.

Omnichannel

Succesverhalen

https://a.storyblok.com/f/201376/30x30/ac5185018c/image-8-4.svg

Kreeg 50% respons op 900 uitnodigingen

Ik heb twee keer een enquête uitgevoerd via Ervaringwijzer. Een onder vijfhonderd huishoudens en de ander onder vierhonderd huishoudens. De vragen zijn makkelijk te maken en aan te passen. De resultaten zijn makkelijk in te zien en aan het eind kan ik eenvoudig conclusies trekken. Wat voor ons belangrijk is, is dat de privacy van respondenten gewaarborgd wordt.

Annemarie van Rijsbergen, beleidsmedewerker Gemeente Houten
https://a.storyblok.com/f/201376/53x30/b58a65a7a6/dp_logo_rgb_wit_crop-2.svg

Starten cliëntparticipatie met Ervaringwijzer

In 2021 zijn we met Ervaringwijzer gaan werken. Ik ben heel tevreden. Ervaringwijzer is een gebruiksvriendelijke tool en er wordt proactief en snel met ons meegedacht.

Jolanda Spoelstra, projectleider Delft Support

Samen Wijzer Worden?